101

Schooldirecteur Ingrid van Koningsbruggen: “De school
is dichtbij in alle betekenissen. Fysiek natuurlijk (lekker
lopend of op de fiets), wat het onderwijs betreft met veel
individuele mogelijkheden én door de korte lijnen met
de ouders. De participatie is geweldig. Altijd mensen
voor de oudercommissie en de medezeggenschapsraad.”

101

Juf Geerke: “Het is hier zo vertrouwd. Je kent
iedereen. En het is zo rustig dat de kinderen
overal op het eiland kunnen spelen.”

101

De peuteropvang en de naschoolse opvang trekken
per 1 augustus 2015 in bij de basisschool –
alles onder één dak
De kladdegatjes

101

Aandacht voor techniek via speciale lessen
en bezoeken aan bedrijven in de buurt

 

101

Openstaan voor het nieuwe en het goede behouden:
Sinterklaas, de aubade op Koningsdag

101

De school staat sterk doordat zij deel uitmaakt van
Stichting CPOW – dit biedt veel kennisuitwisseling
en begeleiding
De Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland

 

Ingrid van Koningsbruggen: “Chr. basisschool De Rietlanden vormt een (h)echte leer- en ontmoetingsplek voor de hele gemeenschap: kinderen, ouders en grootouders. Ons motto: actief de wereld laten binnenkomen. We leiden tenslotte op voor beroepen die we nu nog niet eens kennen. De school pakt het dus breed aan, omarmt programma’s om verschillende soorten intelligentie te ontwikkelen en speelt in op de mogelijkheden van de individuele leerling, ook de meer-begaafde. Bij elk contact met die buitenwereld of elke impuls denken we, hoe kunnen we dit vertalen naar aantrekkelijker, rijker onderwijs? De kinderen vinden het geweldig.

De Rietlanden Marken

101

Juf Eef (links) en juf Aaltje: “Zelfs kinderen van
5 jaar kunnen hier na school zelfstandig naar
hun afspraakjes! Altijd buiten en bewegen:
dikke kinderen vind je hier eigenlijk niet.

101

Juf Vera: “Het dorpse karakter,
de kleinschaligheid geven een fijne sfeer
om in te werken; de kinderen hier zijn
echt gemotiveerd om te leren.

101

Elk jaar kiest de school een sociaal project
om te ondersteunen. Hier neemt Suzan Eleveld
€ 1.700 in ontvangst voor haar timmerproject
voor arme kinderen in Guatemala.

101

De school benut digitale hulpmiddelen waar het kan
en een meerwaarde heeft. Heeft een kind moeite
met breuken? Een speciale app helpt met
aantrekkelijke leerstof de achterstand weg te werken

101

Elk jaar gaat groep 4 naar een schoolconcert
in het Concertgebouw. Muziekschool Waterland
verzorgt het muziekonderwijs op de school

101

De school doet steevast mee met
belangrijke nationale acties, zoals het Schoolontbijt

 

101

Juf Jannie: “Marken is één grote speeltuin.
Als we iets buiten willen organiseren: de verenigingen
staan direct klaar, bijvoorbeeld voor een tennis clinic.
En vergeet niet de inzet van bijv. grootouders
bij de leeslessen of voor het overblijven.

101

Juf Aagje: “We kennen de kinderen
hier allemaal, en goed. Ze houden van
een uitdaging, ze willen zo graag.”

101

Opening van het zwemstrandje bij de haven
door gedeputeerde Joke Geldhof in juli 2014.
De school is er natuurlijk bij.
Havenstrandje Marken officieel geopend

101

Kinderen die meer kunnen, bieden we extra’s
aan via de Pittige Plustorens: dit landelijke
programma stimuleert de ontwikkeling
van meerdere soorten intelligentie.
Pittige Plus Torens

101

Gezamenlijk kunstwerk van de kinderen
bij het 40-jarig jubileum van de school in 2014

101

De Rietlanden vierde in 2014
uitgebreid het 40-jarig bestaan


Скидки на обратный осмос